Language of document :

Pritožba, ki so jo Harry Shindler in drugi vložili 30. novembra 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (deveti razširjeni senat) z dne 26. novembra 2018 v zadevi T-458/17, Shindler in drugi/Svet

(Zadeva C-755/18 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožniki: Harry Shindler in drugi (zastopnik: J. Fouchet, avocat)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije

Sodišče (četrti senat) je s sklepom z dne 19. marca 2019 pritožbo zavrnilo.

____________