Language of document :

Överklagande ingett den 30 november 2018 av Harry Shindler m.fl. av det beslut som tribunalen (nionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 26 november 2018 i mål T-458/17, Shindler m.fl. mot rådet

(Mål C-755/18 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Harry Shindler m.fl. (ombud: J. Fouchet, avocat)

Övrig part i målet: Europeiska unionens råd

Genom beslut av den 19 mars 2019 ogillade domstolen (fjärde avdelningen) överklagandet.

____________