Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (Spojené království) dne 18. března 2019 – United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Věc C-235/19)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Court of Appeal

Účastníci původního řízení

Odvolatelé: United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited

Odpůrce: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Předběžná otázka

Je poskytování takových služeb správy penzijního fondu, jaké svěřenským správcům poskytují a) pojistitelé nebo b) nepojistitelé, „pojišťovací činností“ ve smyslu čl. 135 odst. l písm. a) směrnice o DPH1 [bývalý čl. 13 část B písm. a) šesté směrnice]?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).