Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (Ühendkuningriik) 18. märtsil 2019 – United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited versus Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(kohtuasi C-235/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited

Vastustaja: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Eelotsuse küsimus

Kas niisuguste haldamisteenuste osutamine, mida fondivalitsejatele on osutanud a) kindlustusandjad ja/või b) kindlustusloata äriühingud, on käibemaksudirektiivi1 artikli 135 lõike 1 punkti a (enne kuuenda direktiivi artikli 13 B osa punkt a) tähenduses „kindlustustehingud“?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).