Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. ožujka 2019. uputio Court of Appeal (Ujedinjena Kraljevina) – United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(predmet C-235/19)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Court of Appeal

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited

Tuženik: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prethodna pitanja

Jesu li pružanje usluga upravljanja mirovinskim fondovima (usluge UMF) koje upraviteljima pružaju (a) osiguravatelji i/ili (b) društva koja nisu osiguravatelji „transakcije osiguranja” u smislu članka 135. stavka l. točke (a) Direktive o PDV-u1 (prijašnji članak 13. dio B točka (a) Šeste direktive)?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120