Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 18. martā iesniedza Court of Appeal (Apvienotā Karaliste) – United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Lieta C-235/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Court of Appeal

Pamatlietas puses

Prasītāji: United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited

Atbildētājs: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prejudiciālais jautājums

Vai tādu pensiju fondu pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšana, kādus pilnvarotajiem ir snieguši a) apdrošinātāji un/vai b) uzņēmumi, kas nav apdrošinātāji, ir “apdrošināšanas darījumi” PVN direktīvas 1 135. panta 1. punkta a) apakšpunkta (iepriekš Sestās direktīvas 13. panta B daļas a) apakšpunkts) izpratnē?

____________

1 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).