Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (Spojené kráľovstvo) 18. marca 2019 – United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(vec C-235/19)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited

Odporcovia: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prejudiciálna otázka

Je poskytovanie služieb SDF, aké poskytujú a) poisťovatelia a/alebo b) nepoisťovatelia správcom „poisťovacou transakciou“ v zmysle článku 135 ods. 1 písm. a) smernice o DPH1 [predtým článok 13B písm. a) šiestej smernice]?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).