Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (Združeno kraljestvo) 18. marca 2019 – United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Zadeva C-235/19)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnici: United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali so take storitve upravljanja, ki jih za skrbnike opravijo (a) zavarovalnica in/ali (b) družbe, ki niso zavarovalnice, „zavarovalne transakcije“ v smislu člena 135(1)(a) Direktive o DDV1 (prej člen 13(B)(a) Šeste direktive)?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).