Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 8. února 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Berlin - Německo) – Sundair GmbH v. WV, XU, YT, ZS

(Věc C-660/18)1

Jednací jazyk: němčina

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 25, 21.1.2019.