Language of document :

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 8. februar 2019 – Sundair GmbH mod WV, XU, YT og ZS (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Berlin – Tyskland)

(Sag C-660/18) 1

Processprog: tysk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 25 af 21.1.2019.