Language of document :

Euroopa Kohtu presidendi 8. veebruari 2019. aasta määrus (Landgericht Berlini eelotsusetaotlus - Saksamaa) – Sundair GmbH versus WV, XU, YT, ZS

(kohtuasi C-660/18)1

Kohtumenetluse keel: saksa

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 ELT C 25, 21.1.2019.