Language of document :

Rješenje predsjednika Suda od 8. veljače 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Berlin - Njemačka) – Sundair GmbH protiv WV, XU, YT, ZS

(predmet C-660/18)1

Jezik postupka: njemački

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.

____________

1 SL C 25, 21. 1. 2019.