Language of document :

A Bíróság elnökének 2019. február 8-i végzése (a Landgericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sundair GmbH kontra WV, XU, YT, ZS

(C-660/18. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: német

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 HL C 25., 2019.1.21.