Language of document :

Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 8. februāra rīkojums (Landgericht Berlin (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sundair GmbH/WV, XU, YT, ZS

(Lieta C-660/18) 1

Tiesvedības valoda – vācu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 OV C 25, 21.1.2019.