Language of document :

Ordonanța președintelui Curții din 8 februarie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Berlin - Germania) – Sundair GmbH/WV, XU, YT, ZS.

(Cauza C-660/18) 1

Limba de procedură: germana

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

____________

1     JO C 25,21.1.2019.