Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 8. februára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Berlin – Nemecko) – Sundair GmbH/WV, XU, YT, ZS

(vec C-660/18)1

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 25, 21.1.2019.