Language of document :

Sklep predsednika Sodišča z dne 8. februarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Berlin – Nemčija) – Sundair GmbH/WV, XU, YT, ZS

(Zadeva C-660/18)1

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.

____________

1 UL C 25, 21.1.2019.