Language of document :

Beslut meddelat av domstolens ordförande den 8 februari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Berlin - Tyskland) – Sundair GmbH mot WV, XU, YT, ZS

(Mål C-660/18)1

Rättegångsspråk: tyska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.

____________

1 EUT C 25, 21.1.2019