Language of document :

Euroopa Kohtu presidendi 18. jaanuari 2019. aasta määrus (College van Beroep voor het Bedrijfsleveni eelotsusetaotlus - Madalmaad) – Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV versus Autoriteit Consument en Markt, menetluses osales: Gas Transport Services BV

(kohtuasi C-399/18)1

Kohtumenetluse keel: hollandi

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 ELT C 294, 20.8.2018.