Language of document :

Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-18 ta’ Jannar 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-College van Beroep voor het Bedrijfsleven - il-Pajjiżi il-Baxxi) – Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV vs Autoriteit Consument en Markt, fil-presenza ta’: Gas Transport Services BV

(Kawża C-399/18) 1

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1     ĠU C 294, 20.8.2018.