Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Aachen (Saksamaa) 12. veebruaril 2019 – Marvin M. versus Kreis Heinsberg

(kohtuasi C-112/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Aachen

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Marvin M.

Vastustaja: Kreis Heinsberg

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2006/126/EÜ1 artikli 2 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigid peavad juhiluba koos sellel märgitud mootorsõiduki juhtimise õigusega tunnustama ka siis, kui asjaomase dokumendi väljastamine tuleneb juhiloa vahetamisest direktiivi 2006/126/EÜ artikli 11 lõike 1 alusel?

2.    Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, siis kas liikmesriik võib direktiivi 2006/126/EÜ artikli 11 lõike 4 teise lõigu alusel keelduda sellise välja vahetatud juhiloa tunnustamisest, mille selle väljastanud liikmesriik vahetas välja ajal, kui asjaomasele isikule sisulise juhtimisõiguse andnud liikmesriik oli ta sellest õigusest juba ilma jätnud?

3.    Kui teisele küsimusele tuleb vastata eitavalt ja juhiluba tuleb tunnustada, siis kas liikmesriik võib keelduda välja vahetatud juhiloa tunnustamisest vähemasti juhul, kui liikmesriik, kelle territooriumil selle juhiloa tunnustamise küsimus tekib, saab „vaieldamatu teabe“ põhjal kindlaks teha, et juhiloa väljavahetamise ajal puudus asjaomasel isikul sisuline juhtimisõigus?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/126/EÜ juhilubade kohta (uuestisõnastamine) (ELT 2006, L 403, lk 18).