Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. veljače 2019. uputio Verwaltungsgericht Aachen (Njemačka) – Marvin M. protiv Kreis Heinsberg

(predmet C-112/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Aachen

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Marvin M.

Tuženik: Kreis Heinsberg

Prethodna pitanja

Treba li članak 2. stavak 1. Direktive 2006/126/EZ1 tumačiti na način da države članice trebaju u svakom slučaju priznati vozačku dozvolu, uključujući prava na upravljanje vozilima koja su u njoj iskazana, čak i ako se izdavanje te isprave temelji na zamjeni vozačke dozvole u skladu s člankom 11. stavkom 1. Direktive 2006/126/EZ?

Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan: smije li država članica odbiti priznavanje zamijenjene vozačke dozvole u skladu s člankom 11. stavkom 4. drugim podstavkom Direktive 2006/126/EZ, ako ju je država izdavanja zamijenila u trenutku u kojem ju je država članica iz koje potječe materijalno pravo na upravljanje vozilom već oduzela?

Ako je odgovor na drugo pitanje niječan i postoji obveza priznavanja: smije li država članica svakako odbiti priznavanje zamijenjene vozačke dozvole ako država članica na čijem se državnom području postavlja pitanje priznavanja vozačke dozvole može na temelju „nedvojbenih informacija” utvrditi da materijalno pravo na upravljanje vozilom u trenutku zamjene vozačke dozvole više nije postojalo?

____________

1     Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (preinačena) (SL 2006., L 403, str. 18.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 8., str. 107.)