Language of document :

2019 m. vasario 12 d. Verwaltungsgericht Aachen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Marvin M. / Kreis Heinsberg

(Byla C-112/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Aachen

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Marvin M.

Atsakovė: Kreis Heinsberg

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2006/126/EB1 2 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad valstybės narės privalo besąlygiškai pripažinti vairavimo dokumentą, įskaitant juo patvirtinamą teisę vairuoti, jei šis dokumentas buvo išduotas pakeitus vairavimo dokumentą pagal Direktyvos 2006/126/EB 11 straipsnio 1 dalį?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar valstybė narė gali atsisakyti pripažinti pakeistą vairavimo dokumentą pagal Direktyvos 2006/126/EB 11 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą, jei išduodančioji valstybė pakeitė jį tada, kai valstybė narė, kurioje buvo suteikta materialioji teisė vairuoti, jau buvo atėmusi šią teisę?

3.    Jei į antrąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai ir pripažinimas būtų privalomas: ar valstybė narė turi teisę atsisakyti pripažinti pakeistą vairavimo dokumentą bent jau tuo atveju, kai valstybė narė, kurios jurisdikcijoje kyla vairavimo dokumento pripažinimo klausimas, remdamasi „neginčijama informacija“ gali konstatuoti, kad materialioji teisė vairuoti keičiant vairavimo dokumentą buvo išnykusi?

____________

1 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija) (OL L 403, 2006, p. 18).