Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Aachen (Germania) la 12 februarie 2019 – Marvin M./Kreis Heinsberg

(Cauza C-112/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Aachen

Părțile din procedura principală

Reclamant: Marvin M.

Pârât: Kreis Heinsberg

Întrebările preliminare

Articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2006/126/CE1 trebuie interpretat în sensul că un permis de conducere, inclusiv drepturile de conducere consemnate în acesta, trebuie recunoscut în mod strict de statele membre și atunci când eliberarea acestuia se întemeiază pe schimbarea unui permis de conducere în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Directiva 2006/126/CE?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare: un stat membru poate refuza recunoașterea unui permis de conducere schimbat în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) al doilea paragraf din Directiva 2006/126/CE, în cazul în care schimbarea a fost efectuată de statul emitent într-un moment în care statul membru care a acordat dreptul material de a conduce retrăsese deja acest drept?

În cazul unui răspuns negativ la a doua întrebare și al existenței unei obligații de recunoaștere: un stat membru poate totuși refuza recunoașterea permisului de conducere schimbat atunci când statul membru pe teritoriul căruia se pune problema recunoașterii permisului de conducere poate constata pe baza unor „informații incontestabile” că dreptul material de a conduce nu mai exista la momentul schimbării permisului de conducere?

____________

1     Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată) (JO 2006, L 403, p. 18, Ediție specială, 07/vol. 17, p. 216).