Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichts Aachen (Nemčija) 12. februarja 2019 – Marvin M./Kreis Heinsberg

(Zadeva C-112/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Aachen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Marvin M.

Tožena stranka: Kreis Heinsberg

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 2(1) Direktive 2006/126/ES1 razlagati tako, da mora država članica veljavnost dokumenta vozniškega dovoljenja, in sicer vključno s pravicami do vožnje, ki so v njem izkazani, priznati tudi v primeru, če izdaja tega dokumenta temelji na zamenjavi dokumenta vozniškega dovoljenja v skladu s členom 11(1) Direktive 2006/126/ES?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali lahko država članica na podlagi člena 11(4), drugi pododstavek, Direktive 2006/126/ES zavrne priznanje zamenjanega dokumenta vozniškega dovoljenja, če je država izdajateljica zamenjavo izvedla, ko je država članica, iz katere izhaja materialna pravica do vožnje, to pravico že odvzela?

3.    Če je odgovor na drugo vprašanje nikalen, in obstaja dolžnost priznanja: ali lahko država članica priznanje zamenjanega dokumenta vozniškega dovoljenja zavrne vsaj, če lahko država članica, na ozemlju katere se postavlja vprašanje priznanja dokumenta vozniškega dovoljenja, na podlagi „nespornih informacij“ ugotovi, da ob zamenjavi dokumenta vozniškega dovoljenja materialna pravica do vožnje več ni obstajala?

____________

1 Direktiva 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (prenovitev) (UL L 403, 2006, str. 18).