Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 11. února 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo - Španělsko) – ZW v. Deutsche Lufthansa AG

(Věc C-498/18)1

Jednací jazyk: španělština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 399, 5.11.2018.