Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 11. februára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo – Španielsko) – ZW/Deutsche Lufthansa AG

(vec C-498/18)1

Jazyk konania: španielčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 399, 5.11.2018.