Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 11. veebruaril 2019 – Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG versus Saksamaa Liitvabariik

(kohtuasi C-102/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG

Vastustaja: Saksamaa Liitvabariik

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2001/83/EÜ1 artiklis 69 on ammendavalt kindlaks määratud artikli 14 lõikes 1 nimetatud ravimite pakendi infolehe lubatud sisu või võib sellel esitada lisateavet direktiivi 2001/83/EÜ artikli 62 tähenduses?

2.    Kas teave direktiivi 2001/83/EÜ artikli 14 lõikes 1 nimetatud ravimite annustamise kohta võib endast kujutada patsiendile kasulikku teavet direktiivi 2001/83/EÜ artikli 62 tähenduses?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT 2001, L 311, lk 67; ELT eriväljaanne 13/27, lk 69), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiviga 2012/26/EL, ELT 2012, L 299, lk 1.