Language of document :

2019 m. vasario 11 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG / Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-102/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja, apeliantė ir kasatorė: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG

Atsakovė, kita apeliacinio proceso šalis ir kita kasacinio proceso šalis: Vokietijos Federacinė Respublika

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2001/83/EB1 69 straipsnyje yra išsamiai reglamentuotas leidžiamas 14 straipsnio 1 dalyje nurodytų vaistų informacinio lapelio turinys, ar jame gali būti pateikiama kita informacija, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/83/EB 62 straipsnyje?

2.    Ar informacija apie Direktyvos 2001/83/EB 14 straipsnio 1 dalyje nurodytų vaistų dozavimą gali būti laikoma pacientui naudinga informacija, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2001/83/EB 62 straipsnį?

____________

1 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, 2001, p. 67; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 69) su pakeitimais, padarytais 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/26/ES (OL L 299, 2012, p. 1).