Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 11 februarie 2019 – Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

(Cauza C-102/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesverwaltungsgericht

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG

Pârâtă: Bundesrepublik Deutschland

Întrebările preliminare

Articolul 69 din Directiva 2001/83/CE1 cuprinde mențiuni exhaustive cu privire la conținutul autorizat al prospectului medicamentelor prevăzute la articolul 14 alineatul (1) sau este necesară includerea altor informații în sensul articolului 62 din Directiva 2001/83/CE?

Informațiile referitoare la posologia medicamentelor prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2001/83/CE pot fi considerate informații care sunt utile pentru pacient în sensul articolului 62 din Directiva 2001/83/CE?

____________

1 Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO 2001, L 311, p. 67, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 3), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2012/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 (JO 2012, L 299, p. 1).