Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 26. února 2019 – Pfizer Consumer Healthcare Ltd v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Věc C-182/19)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Žalovaní: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Předběžná otázka

Je prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/11401 ze dne 8. července 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury neplatné v rozsahu, v němž zařazuje pod kód KN 3824, konkrétně 3824 90 96, výrobky, které:

i.    jsou složeny z materiálu podobného obinadlu, v němž jsou „tepelné terčíky“ obsahující chemické látky,

ii.    působí podobně jako zábal, ale mají i další přínosy,

iii.    prostřednictvím exotermické chemické reakce tlumí bolest, zmírňují ztuhlost a podporují hojení tkání (což bylo ověřeno v řadě klinických testů),

iv.    jsou upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej a

v.    jsou výslovně prezentované a uváděné na trh jako výrobky určené k léčebným účelům, které vyvolávají účinky uvedené v bodě (iii) výše,

na základě chemických látek představujících materiál nebo komponent, který jim propůjčuje podstatný charakter, a nikoliv pod číslo 3005 [na základě znění příslušných čísel a příslušných poznámek ke třídě nebo kapitole nebo vysvětlivek podle všeobecného pravidla pro výklad 1, přičemž uplatnění všeobecného pravidla pro výklad 3(a) vyžaduje zařazení v souladu s nejspecifičtějším popisem, nebo jinak]?

____________

1 Úř. věst. 2016, L 189, s. 1.