Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Det Forenede Kongerige) den 26. februar 2019 – Pfizer Consumer Healthcare Ltd mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Sag C-182/19)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Sagsøgt: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Præjudicielt spørgsmål

Er Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1140 1 af 8. juli 2016 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur ugyldig, for så vidt som den under pos. 3824 i KN, mere specifikt 3824 90 96, tariferer varer, som:

i    består af et bindlignende materiale, der indeholder »varmeceller«, herunder kemikalier

ii    fungerer på samme måde som et omslag, men giver ekstra fordele

iii    gennem en eksoterm kemisk reaktion lindrer smerter, mindsker stivhed og fremmer heling af væv (som påvist ved flere kliniske forsøg)

iv    er formet eller pakket til detailsalg og

v    klart præsenteres og markedsføres som værende til medicinske formål, og som om de har de virkninger, der er anført i nr. iii) ovenfor

på det grundlag, at det er kemikalierne, der er det karaktergivende materiale eller den karaktergivende bestanddel, og ikke under pos. 3005 [på grundlag af ordlyden af de relevante positionstekster og afsnits- og kapitelbestemmelser samt forklarende bemærkninger i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1, anvendelsen af almindelig tariferingsbestemmelse 3 a), som kræver tarifering i overensstemmelse med den mest specificerede varebeskrivelse, eller på anden vis]?

____________

1     EUT 2016, L 189, s. 1.