Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ühendkuningriik) 26. veebruaril 2019 – Pfizer Consumer Healthcare Ltd versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(kohtuasi C-182/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Vastustaja: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Eelotsuse küsimused

Kas komisjoni 8. juuli 2016. aasta rakendusmäärus (EÜ) 2016/11401 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris on kehtiv osas, milles see klassifitseerib KNi rubriiki 3824 ja konkreetselt alamrubriiki 3824 90 96 tooted, mis:

i.    koosnevad sidemesarnasest materjalist, milles on kemikaale sisaldavad n-ö termokapslid,

ii.    toimivad sarnaselt kompressile, kuid annavad lisakasu,

iii.    leevendavad eksotermilise keemilise reaktsiooni abil valu, vähendavad lihaskangust ja soodustavad kudede paranemist (mida on kinnitanud mitu kliinilist uuringut),

iv.    on jaemüügivormis või -pakendis ja

v.    mida otseselt pakutakse ning müüakse meditsiinilistel eesmärkidel kasutamiseks ja eespool punktis iii nimetatud mõju avaldamiseks,

selle alusel, et kemikaalid on see materjal või koostisosa, mis annab neile toodetele nende põhiomaduse, ja mitte rubriiki 3005 (klassifitseerimise üldreegli 1, asjassepuutuvate rubriikide, jaotiste või gruppide kohta esitatud märkuste ja selgitavate märkuste sõnastuse, klassifitseerimise üldreegli 3 punkti a, mille kohaselt tuleb klassifitseerida lähtudes kõige konkreetsemast kirjeldusest, alusel või muul alusel)?

____________

1 ELT 2016, L 189, lk 1.