Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 26.2.2019 – Pfizer Consumer Healthcare Ltd v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(asia C-182/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Vastaaja: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Ennakkoratkaisukysymys

Onko tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 8.7.2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/11401 pätemätön siltä osin kuin siinä luokitellaan nimikkeeseen 3824, erityisesti alanimikkeeseen 3824 90 96, tuotteet, jotka

i)    koostuvat kääreenomaisesta materiaalista, joka sisältää ”lämpökennoja” kemikaalit mukaan lukien

ii)    toimivat samalla tavalla kuin haude mutta joilla on muita etuja

iii)    lievittävät eksotermisen kemiallisen reaktion avulla kipuja, vähentävät jäykkyyttä ja edesauttavat kudosten paranemista (kuten lukuisilla kliinisillä testeillä on vahvistettu)

iv)    ovat vähittäismyyntipakkauksissa

v)    on nimenomaisesti saatettu markkinoille lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuina ja iii kohdassa yksilöityjä vaikutuksia aikaansaavina,

sellaisten kemikaalien perusteella, jotka muodostavat niiden olennaisen luonteen antavan aineen tai ainesosan, eikä siinä luokitella näitä tavaroita nimikkeeseen 3005 (kulloisenkin nimikkeen, jakson ja ryhmän huomautusten ja selitysten sanamuodon perusteella 1 yleisen tulkintasäännön mukaisesti, missä yhteydessä 3 yleisen tulkintasäännön a alakohdassa edellytetään sitä, että on sovellettava nimikettä, jonka tavarankuvaus on yksityiskohtaisin)?

____________

1 EUVL 2016, L 189, s. 1.