Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. veljače 2019. uputio First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ujedinjena Kraljevina) – Pfizer Consumer Healthcare Ltd protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(predmet C-182/19)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Druga stranka u postupku: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prethodna pitanja

Je li Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/11401 od 8. srpnja 2016. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu nevaljana u dijelu u kojom se proizvodi koji:

i.    su sastavljeni od materijala sličnog zavoju, koji sadržava „toplinske ćelije” uključujući kemikalije,

ii.    djeluju slično kao pripremljeni oblozi, ali pružaju i dodatne prednosti,

iii.    putem egzotermne kemijske reakcije olakšavaju bol, smanjuju ukočenost i pospješuju zalječenje tkiva (što je potvrđeno višestrukim kliničkim ispitivanjima),

iv.    su pripremljeni u oblike i pakiranja za maloprodaju, i

v.    se izričito predstavljaju i oglašavaju kao proizvodi za medicinsku uporabu čiji su učinci navedeni pod (iii),

na temelju toga što su kemikalije materijal ili sastojak koji im daje njihove bitne značajke, njome razvrstavaju pod oznaku KN 3824, konkretno 3824 90 96, a ne pod tarifni broj 3005 (na temelju naziva odgovarajućih tarifnih brojeva, napomena uz odsjeke ili poglavlja i napomena s objašnjenjem uz Opće pravilo o tumačenju 1. te na temelju Općeg pravila o tumačenju 3.a kojim se zahtijeva razvrstavanje u skladu s najodređenijim opisom, ili na drugi način)?

____________

1 SL 2016, L 189, str. 1.