Language of document :

A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2019. február 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Pfizer Consumer Healthcare Ltd kontra Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(C-182/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Az alapeljárás felei

Felperes: Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Alperes: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Érvénytelen-e az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2016. július 8-i (EU) 2016/1140 bizottsági végrehajtási rendelet1 annyiban, amennyiben (a releváns vámtarifaszámok, áruosztályhoz vagy árucsoporthoz tartozó megjegyzések, valamint az 1. általános értelmezési szabályban foglalt magyarázatok szövege, az általános értelmezési szabályok legpontosabb meghatározással összhangban történő besorolást előíró 3.a) pontjának alkalmazása vagy egyéb szempont alapján) a 3005. vtsz. helyett az e termékek lényeges jellemzőjét meghatározó alapanyagnak vagy alkotórésznek minősülő vegyi anyagok alapján a 3824 KN-kód, konkrétan a 3824 90 96 KN-kód alá sorol be olyan termékeket:

i.    amelyek vegyi anyagokat magukban foglaló „hőcellákat” tartalmazó, kötéshez hasonló anyagból állnak,

ii.    amelyek a mustártapaszokhoz hasonlóan működnek, azonban további jótékony hatásokkal rendelkeznek,

iii.    amelyek exoterm vegyi reakció révén enyhítik a fájdalmat, csökkentik a merevséget és elősegítik a szövetgyógyulást (amint azt több klinikai vizsgálat igazolta),

iv.    amelyek a kiskereskedelem számára szokásos formában vagy kiszerelésben állnak rendelkezésre, valamint

v.    amelyeket kifejezetten gyógykezelési célt szolgáló, valamint a fenti iii. pontban meghatározott hatásokat kiváltó termékekként mutatnak be és forgalmaznak?

____________

1 HL 2016 L. 189, 1. o.