Language of document :

2019 m. vasario 26 d. First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pfizer Consumer Healthcare Ltd / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Byla C-182/19)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Kita apeliacinio proceso šalis: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prejudiciniai klausimai

Ar 2016 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1140 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje1 gali būti laikomas negaliojančiu tiek, kiek pagal jį produktai, kurie:

i.    yra sudaryti iš į tvarstį panašios medžiagos, kurios sudėtyje yra „šilumos elementų“, turinčių cheminių medžiagų,

ii.    veikia panašiai kaip karštas kompresas, tačiau turi ir daugiau naudingųjų savybių,

iii.    egzoterminės cheminės reakcijos pagalba malšina skausmą, mažina sustingimą ir skatina audinių gijimą (kaip patvirtinta daugkartiniais klinikiniais tyrimais),

iv.    yra sufasuotos nustatytomis dozėmis arba supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, ir

v.    yra aiškiai pateikiami ir parduodami medicininiais tikslais bei kaip turintys (iii) dalyje nurodytą poveikį,

priskiriamos prie KN 3824 pozicijos, konkrečiai 3824 90 96 subpozicijos, remiantis tuo, kad cheminės medžiagos yra tos medžiagos ar sudėtinės dalys, kurios nulemia esmines produktų savybes, o ne prie 3005 pozicijos (remiantis pozicijų formuluotėmis, skyriaus ar skirsnio pastabomis, bei 1 bendrosios KN aiškinimo taisyklės aiškinamosiomis pastabomis, 3 bendrosios KN aiškinimo taisyklės a punktu, kuriame numatyta, kad turi būti klasifikuojama pagal tiksliausią produkto aprašymą, ar kitaip)?

____________

1 OL L 189, 2016, p. 1.