Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Združeno kraljestvo) 26. februarja 2019 – Pfizer Consumer Healthcare Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Zadeva C-182/19)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Tožena stranka: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/11401 z dne 8. julija 2016 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo neveljavna v delu, v katerem proizvode, ki:

i.    so sestavljeni iz materiala, podobnega povojem, ki vsebuje „toplotne celice“, vključno s kemikalijami;

ii.    delujejo podobno kot obkladki, vendar zagotavljajo dodatne koristi;

iii.    z eksotermično kemično reakcijo lajšajo bolečine, zmanjšujejo zakrčenost in spodbujajo celjenje tkiva (kakor je bilo potrjeno s številnimi kliničnimi preskusi);

iv.    so v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno in

v.    se izrecno predstavljajo in tržijo kot izdelki v medicinske namene, ki učinkujejo tako, kot je navedeno v točki (iii) zgoraj,

na podlagi kemikalij, ki so material ali sestavina, ki jim daje njihov bistven značaj, uvršča pod oznako KN 3824, natančneje KN 3824 90 96, in ne pod tarifno številko 3005 (na podlagi besedila upoštevnih tarifnih številk, opomb k oddelkom ali poglavjem ter pojasnjevalnih opomb, kot se zahteva s splošnim pravilom razlage 1, na podlagi splošnega pravila razlage 3(a), v skladu s katerim se zahteva uvrstitev v skladu z najbolj natančnim poimenovanjem, ali na drugi podlagi)?

____________

1 UL L 189, str. 1.