Language of document :

Žalba koju je 21. veljače 2019. podnio Ehab Makhlouf protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 12. prosinca 2018. u predmetu T-409/16, Makhlouf protiv Vijeća

(predmet C-157/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Ehab Makhlouf (zastupnik: E. Ruchat, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

proglasi njegovu žalbu dopuštenom i osnovanom;

posljedično, ukine presudu od 12. prosinca 2018., koju je donio Opći sud Europske unije u predmetu T-409/16, Ehab Makhlouf/Vijeće Europske unije;

i, odlučujući na temelju novih odredbi:

poništi Odluku (ZVSP) 2016/850 od 27. svibnja 2016.1 i njezine naknadne provedbene akte, u dijelu u kojem se oni odnose na žalitelja;

naloži Vijeću Europske unije snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi žalitelj ističe tri žalbena razloga:

Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava jer je Opći sud povrijedio žaliteljevo pravo na saslušanje prije donošenja novih mjera ograničavanja, koje je zajamčeno člankom 41. Povelje o temeljnim pravima.

Drugi žalbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava i iskrivljavanju činjenica jer je Opći sud zanemario članke koje je žalitelj podnio u prilog svojoj tužbi za poništenje kako bi dokazao da ne podupire sirijski režim.

Treći žalbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava jer Opći sud nije utvrdio nezakonitost članaka 27. i 28. Odluke 2013/255/ZVSP2 , prema kojima je pripadnost obitelji Al-Assad ili obitelji Makhlouf samostalni kriterij koji opravdava nametanje sankcije, pri čemu je istodobno prebacio teret dokazivanja.

____________

1 Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/850 od 27. svibnja 2016. o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL L 141, str. 125.)

2 Odluka Vijeća 2013/255/ZVSP od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL L 147, str. 14.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 15., str. 277.)