Language of document :

Euroopa Kohtu (kuues koda) 7. märtsi 2019. aasta määrus (Dioikitiko Protodikeio Patroni eelotsusetaotlus - Kreeka) – XT versus Elliniko Dimosio

(kohtuasi C-689/18)1

(Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Riigimaks – Diskrimineerivate maksude keeld – Luksuskaubamaks – Mootorsõidukid – Maksuvabastus olenevalt sõiduki esmase kasutuselevõtu kuupäevast maksustavas liikmesriigis – Teises liikmesriigis esmase kasutuselevõtu kuupäeva arvesse võtmata jätmine)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Dioikitiko Protodikeio Patron

Põhikohtuasja menetluse pooled

Kaebaja: XT

Vastustaja: Elliniko Dimosio

Resolutsioon

ELTL artiklit 110 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi sellised õigusnormid, nagu on arutusel põhikohtuasjas ja mille kohaselt selliste erakasutuses olevate suure töömahuga mootoriga varustatud sõidukite omanikud või valdajad, mis on vanemad kui 10 aastat, arvestades nende esmase kasutuselevõtu kuupäevast selles liikmesriigis, on luksuskaubamaksust vabastatud, ilma et võetaks arvesse sõiduki võimalikku esmast kasutuselevõttu mõnes teises liikmesriigis.

____________

1 ELT C 25, 21.1.2019.