Language of document :

Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 7.3.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Dioikitiko Protodikeio Patron – Kreikka) – XT v. Kreikan valtio

(asia C-689/18)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – Sisäinen verotus – Syrjivän verotuksen kielto – Ylellisyystuotevero – Moottoriajoneuvot – Verosta vapauttaminen ajoneuvon verotusjäsenvaltiossa tapahtuneen ensimmäisen käyttöönoton mukaan – Toisessa jäsenvaltiossa tapahtuneen ensimmäisen käyttöönoton huomiotta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Dioikitiko Protodikeio Patron

Asianosaiset

Kantaja: XT

Vastaaja: Kreikan valtio

Määräysosa

SEUT 110 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan ylellisyystuoteverosta vapautetaan yksityiskäytössä olevien, iskutilavuudeltaan tietynsuuruisten henkilöajoneuvojen, jotka ovat iältään yli 10 vuotta laskettuna päivästä, jolloin ne otettiin ensimmäisen kerran käyttöön kyseisessä jäsenvaltiossa, omistajat tai haltijat ottamatta huomioon toisessa jäsenvaltiossa tapahtunutta mahdollista aikaisempaa käyttöönottoa.

____________

1 EUVL C 25, 21.1.2019.