Language of document :

Rješenje Suda (šesto vijeće) od 7. ožujka 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Dioikitiko Protodikeio Patron - Grčka) – XT protiv Elliniko Dimosio

(predmet C-689/18)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 99. Poslovnika Suda – Nacionalni porezi – Zabrana diskriminirajućih poreza – Porez na luksuzne proizvode – Motorna vozila – Izuzeće od poreza ovisno o datumu prve registracije u državi članici oporezivanja – Neuzimanje u obzir datuma prve registracije u drugoj državi članici)

Jezik postupka: grčki

Sud koji je uputio zahtjev

Dioikitiko Protodikeio Patron

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: XT

Tuženik: Elliniko Dimosio

Izreka

Članak 110. UFEU-a treba tumačiti na način da mu se protivi propis države članice, poput onog o kojemu je riječ u glavnom postupku, prema kojem je svaki vlasnik ili posjednik velikog osobnog vozila za privatnu uporabu čija je starost, izračunata od dana prve registracije u toj državi članici, veća od deset godina izuzet od plaćanja poreza na luksuzne proizvode, a da se pritom u obzir ne uzima eventualna ranija registracija u drugoj državi članici.

____________

1 SL C 25, 21. 01. 2019.