Language of document :

A Bíróság (hatodik tanács) 2019. március 7-i végzése (Dioikitiko Protodikeio Patron [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – XT kontra Elliniko Dimosio

(C-689/18. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke – Belső adók – A hátrányosan megkülönböztető adóztatás tilalma – Luxustermékek adója – Gépjárművek – Az adóztatás helye szerinti tagállamban történő forgalomba helyezés időpontjától függő adómentesség – A más tagállamban történő első forgalomba helyezés időpontjának figyelmen kívül hagyása”)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Dioikitiko Protodikeio Patron

Az alapeljárás felei

Felperes: XT

Alperes: Elliniko Dimosio

Rendelkező rész

Az EUMSZ 110. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében az olyan, nagy hengerűrtartalmú magánhasználatú gépjármű tulajdonosa, amely az e tagállamban történő első forgalomba helyezése időpontjától számítva több mint tíz éves, oly módon mentesül a luxustermékeket terhelő adó alól, hogy nem kerül figyelembevételre azt esetlegesen egy másik tagállamban történt korábbi forgalomba helyezés.

____________

1 HL C 25., 2019.1.21.