Language of document :

2019 m. kovo 7 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Dioikitiko Protodikeio Patron (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) XT / Elliniko Dimosio

(Byla C-689/18)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Vidaus mokesčiai – Diskrimanacinio pobūdžio mokesčių draudimas – Prabangos prekių mokestis – Variklinės transporto priemonės – Atleidimas nuo mokesčio atsižvelgiant į pirmojo eksploatavimo apmokestinančioje valstybėje narėje datą – Neatsižvelgimas į pirmojo eksploatavimo kitoje valstybėje narėje datą)

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Dioikitiko Protodikeio Patron

Šalys

Ieškovas: XT

Atsakovas: Elliniko Dimosio

Rezoliucinė dalis

SESV 110 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jis draudžia valstybės narės teisės aktus, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje, pagal kuriuos kiekviena didelės variklio galios privati transporto priemonė, kurios senumas, skaičiuojamas nuo pirmojo jos eksploatavimo toje valstybėje narėje dienos, viršija dešimt metų, yra atleidžiama nuo prabangos prekių mokesčio, neatsižvelgiant į tai, kad galbūt anksčiau ji buvo eksploatuota kitoje valstybėje narėje.

____________

1 OL C 25, 2019 1 21.