Language of document :

Tiesas (sestā palāta) 2019. gada 7. marta rīkojums (Dioikitiko Protodikeio Patron – (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – XT/Elliniko Dimosio

(Lieta C-689/18) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Iekšējie nodokļi – Diskriminējošas aplikšanas ar nodokli aizliegums – Luksuspreču nodoklis – Mehāniskie transportlīdzekļi – Atbrīvojums no nodokļa, ņemot vērā pirmreizējo nodošanu ekspluatācijā aplikšanas ar nodokli dalībvalstī – Pirmreizējās nodošanas ekspluatācijā datuma citā dalībvalstī neņemšana vērā)

Tiesvedības valoda - grieķu

Iesniedzējtiesa

Dioikitiko Protodikeio Patron

Pamatlietas puses

Prasītājs: XT

Atbildētāja: Elliniko Dimosio

Rezolutīvā daļa

LESD 110. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj tādu dalībvalsts tiesisko regulējumu kā pamatlietā, saskaņā ar kuru privātai lietošanai paredzētas vieglās automašīnas ar lielu dzinēja tilpumu, kas ir vecāka par desmit gadiem, skaitot no gada, kurā ir veikta tās pirmreizējā nodošana ekspluatācijā šajā dalībvalstī, īpašnieks vai turētājs ir atbrīvots no luksuspreču nodokļa, neņemot vērā tās agrāko iespējamo nodošanu ekspluatācijā citā dalībvalstī.

____________

1 OV C 25, 21.1.2019.