Language of document :

Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 7 maart 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Dioikitiko Protodikeio Patron - Griekenland) – CT/Griekse Staat

(Zaak C-689/18)1

(Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Binnenlandse belastingen – Verbod van discriminerende belastingen – Belasting op luxeproducten – Motorrijtuigen – Vrijstelling van de belasting naargelang van de datum waarop een voertuig voor het eerst in het verkeer is gebracht in de lidstaat van heffing – Niet-inaanmerkingneming van de datum waarop een voertuig voor het eerst in het verkeer is gebracht in een andere lidstaat)

Procestaal: Grieks

Verwijzende rechter

Dioikitiko Protodikeio Patron

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: CT

Verwerende partij: Griekse Staat

Dictum

Artikel 110 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de regeling van een lidstaat als die in het hoofdgeding, die bepaalt dat eigenaren of bezitters van een personenauto met een grote cilinderinhoud worden uitgezonderd van heffing van de luxebelasting wanneer de auto meer dan tien jaar oud is, beoordeeld naar de datum waarop deze in het verkeer is gebracht in deze lidstaat, zonder dat rekening wordt gehouden met het feit dat hij eventueel al eerder in het verkeer is gebracht in een andere lidstaat.

____________

1 PB C 25 van 21.1.2019.