Language of document :

Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 7. marca 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Dioikitiko Protodikeio Patron – Grčija) – XT/Elliniko Dimosio

(Zadeva C-689/18)1

(Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Notranji davki –Prepoved diskriminatornih davkov – Davek na luksuzno blago – Avtomobili –Oprostitev davka glede na datum prve registracije v državi članici obdavčitve – Neupoštevanje datuma prve registracije v drugi državi članici)

Jezik postopka: grščina

Predložitveno sodišče

Dioikitiko Protodikeio Patron

Stranki

Tožeča stranka:XT

Tožena stranka: Elliniko Dimosio

Izrek

Člen 110 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotuje ureditvi države članice, kot je ta iz postopka v glavni stvari, v skladu s katero je vsak lastnik ali posestnik osebnega vozila z veliko delovno prostornino motorja za zasebno rabo katerega starost, izračunana od datuma prve registracije v tej državi članici, je večja od deset let, oproščen davka na luksuzno blago, ne da bi se upoštevalo morebitno prejšnjo registracijo, do katere je prišlo v drugi državi članici.

____________

1 UL C 25, 21.1.2019.