Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Αυστρία) στις 8 Φεβρουαρίου 2019 – VO κατά Bezirkshauptmannschaft Tulln

(Υπόθεση C-96/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: VO

Καθής: Bezirkshauptmannschaft Tulln

Προδικαστικά ερωτήματα

1)    Έχει ο κανονισμός (ΕΕ) 165/20141 , ιδίως το άρθρο 34, παράγραφος 3, τελευταίο εδάφιο, καθώς και το άρθρο 36, παράγραφος 2, την έννοια ότι αποκλείει εθνική ρύθμιση κατά την οποία, οι οδηγοί μηχανοκίνητων οχημάτων εξοπλισμένων με ψηφιακό ταχογράφο, κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2, στοιχείο η΄, του κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, οφείλουν, όταν λείπουν μεμονωμένες ημέρες εργασίας επί της κάρτας οδηγού (άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο στ΄, του ίδιου κανονισμού) για τις οποίες δεν υφίστανται ούτε φύλλα καταγραφής, να φέρουν και να επιδεικνύουν σε περίπτωση ελέγχου, όσον αφορά τις ημέρες αυτές, αντίστοιχες βεβαιώσεις του εργοδότη σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του εντύπου που εκπονεί η Επιτροπή με βάση το άρθρο 11, παράγραφος 3, της οδηγίας 2006/22/ΕΚ2 ;

2)    Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα:

Είναι το έντυπο που έχει εκπονήσει η Επιτροπή με την απόφαση 2009/959/ΕΕ3 εν όλω ή εν μέρει άκυρο;

____________

1     Κανονισμός (ΕΕ) 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ 2014, L 60, σ. 1).

2     Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ 2006, L 102, σ. 35).

3     Απóφαση της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2009, για την τροποποίηση της απόφασης 2007/230/ΕΚ περί εντύπου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 9895] (ΕΕ 2009, L 330, σ. 80).