Language of document :

A Törvényszék 2019. április 2-i ítélete – Fleig kontra EKSZ

(T-492/17. sz. ügy)1

(„Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak – Határozatlan időre szóló szerződés – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 47. cikke c) pontjának i. alpontja – Felmondási idővel való megszüntetés – Megszüntetési okok – A bizalmi viszony megszűnése – Szolgálati érdek – Nyilvánvaló értékelési hiba – Gondoskodási kötelezettség – A megfelelő ügyintézés elve – Az Alapjogi Charta 30. és 41. cikke – Eljárási kérdés – A Törvényszék előtti eljárás ügyirataihoz csatolt dokumentumok interneten történő közzététele – A személyzeti szabályzat 17. cikke”)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Stephan Fleig (Berlin, Németország) (képviselő: H. Tettenborn ügyvéd)

Alperes: Európai Külügyi Szolgálat (képviselő: S. Marquardt meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott, arra irányuló kérelem, hogy egyrészt a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) Emberi erőforrások igazgatóságának igazgatója által, munkaszerződések megkötésére jogosult hatósági minőségében eljárva hozott azon 2016. szeptember 19-i határozatot, amelyben a felperes munkaszerződését 2017. június 19-i hatállyal megszüntette, másrészt hogy térítsék meg a felperes által e határozat következtében állítólagosan elszenvedett kárt.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Törvényszék Stephan Fleiget kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 HL C 318., 2017.9.25.