Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 26. marca 2019 – Grčija/Komisija

(Zadeva T-480/17)1

(EKJS in EKSRP – Odhodki, izključeni iz financiranja – Odhodki Grčije – Enkratni in pavšalni finančni popravki – Navzkrižna skladnost – Nadzor predpisanih zahtev ravnanja – Analiza tveganj – Ocena finančne škode – Obveznost obrazložitve – Sorazmernost)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Helenska republika (zastopnika: G. Kanellopoulos in A. Vasilopoulou, agenta)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: D. Triantafyllou in A. Sauka, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2017/1144 z dne 26. junija 2017 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (UL 2017, L 165, str. 37) v delu, v katerem helenski republiki po preiskavi z referenčno številko ΧC/2014/002/GR nalaga enkratne in pavšalne finančne popravke v skupnem znesku 1.182.054,17 EUR zaradi pomanjkljivosti pri izvajanju navzkrižne skladnosti (EKJS in EKSRP).

Izrek

Tožba se zavrne.

Helenski republiki se naloži plačilo stroškov.

____________

1 UL C 357, 23.10.2017.